แพทเทิร์น ( Pattern ) หมายถึง แบบแผน หรือ แม่แบบ และแบบตัดเสื้อผ้า
แพทเทิร์นเสื้อผ้า (Clothes Pattern) คือการสร้างแบบตามที่ได้ออกแบบ (Design)ไว้เพื่อให้ช่างตัดนำไปตัดแล้วส่งให้ช่างเย็บนำไปเย็บออกมาเป็นชุดตามที่ได้ออกแบบไว้. สำหรับการตัดเย็บเสื้อ กระโปรง กางเกง ที่ได้จะสวมใส่ได้พอดีกับรูปร่าง และสวยงาม. การสร้าง pattern เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ชุดจะออกมาสวยไม่สวยอยู่ที่ขั้นตอนนี้ ในปัจจุบันนี้.แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. แพทเทิร์นสำหรับตัดเสื้อผ้าเฉพาะบุคคล หรือ รายบุคคล
เป็นการสร้างแบบตัดตามขนาดตัวที่วัดได้จากเฉพาะบุคคล มีข้อดีคือเสื้อผ้าที่ตัดเย็บออกมาจะสวมใส่ได้พอดี กับรูปร่างของเจ้าของไซต์นั้นๆ เนื่องจากเป็นการวัดตัวตัดของแต่ละบุคคลมี ทั้งส่วนดีส่วนด้อย ที่มีการแก้ไขในขั้นตอนการสร้างแพทเทร์นแล้วนั่นเอง.

2. แพทเทิร์นสำหรับตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูป หรือ แพทเทิร์นอุตสาหกรรม
เป็นการสร้างแบบตัดเพื่อตัดเย็บเสื้อผ้าจำหน่าย ใช้ขนาดตาม Spec Size เสื้อผ้ามาตรฐาน* ผู้สร้างแบบตัดต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงการค้า ความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นและมาตรฐานของเสื้อผ้า ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาชัดเจน ( ไม่ใช่คาดเดาจากประสบการณ์ )
กรณีนี้ แพทเทิร์นอุตสาหกรรม จึงหมายถึง แม่แบบสำหรับตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งมักนิยมนำไปตัดเย็บแบบละจำนวนมาก หรืออาจมีแบบละหลายไซส์ ( S , M , L , XL ) เป็นต้น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *